Інститут

ІНСТИТУТ – організація, лад; запроваджений порядок. Термін “І.” має такі значення: 1) назва вищого навчального закладу або науково-дослідної установи; 2) сукупність норм права, що регулюють певні галузі суспільних відносин; 3) соціальні інститути (об’єднання громадян); 4) адміністративно-організаційні системи (держава, юридичні особи приватного права); 5) господарсько-економічні системні інститути (інститут права власності).

© Ребкало В.А., Семьоркіна К.О.

Site Footer