Історична пам’ять

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ – 1) здатність народу зберігати і передавати із покоління в покоління знання про історичні події, історичних діячів та героїв минулих епох, про традиції і колективний досвід освоєння соціального і природного світу, про етапи, які пройшов народ у своєму розвитку; 2) колективне уявлення про минуле, фундамент національної ідентичності.

© Карлова В.В.

Site Footer