Державна політика, що заснована на доказах (Evidence-Based Policy)

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА, ЩО ЗА-СНОВАНА НА ДОКАЗАХ (EVI-DENCE-BASED POLICY) – поняття, яке визначає процес вироблення публічної політики, що потребує зосередження на раціональному, ретельному та систематичному підходах. Це передбачає відмову від ідеологічних та партійних уподобань на користь глибокого вивчення вже наявного досвіду та неупередженого аналізу для отримання кращих результатів публічної політики. У зв’язку з цим для органів влади важливого значення набуває вивчення кращих практик із уже наявного досвіду, виявлення тих публічно-управлінських рішень, що вже привели до позитивних наслідків, здійснення моніторингу та оцінювання програм, виявлення “того, що працює”. До числа важливих джерел інформації для вироблення такої політики належать незалежні, об’єктивні та професійні науково-прикладні дослідження, статистичні дані, аналітичні матеріали тощо. Питання створення баз даних, організації та проведення нових досліджень постають перед органами публічної влади як складові публічно-управлінської діяльності.

© Бородін Є.І.

Site Footer