Безпека духовна

БЕЗПЕКА ДУХОВНА – 1) стан захищеності духовності особи, суспільства, держави від внутрішніх і зовнішніх загроз потенційного і реального характеру; 2) оптимальне, з точки зору підтримки соціальної і політичної стабільності, досягнення стійкого і гармонійного соціального, економічного, політичного розвитку і стану духовної сфери життєдіяльності суспільства;

3) характеристика стану суспільства в аспекті його духовно-моральної і світоглядної спроможності, потенціалу базових цілей і цінностей, балансу індивідуальних, групових і соцієтальних інтересів, функціональної узгодженості політичних інститутів, ідеології та культури.

© Карлова В.В.

Site Footer