Наратив стратегічний

НАРАТИВ СТРАТЕГІЧНИЙ – змістове ядро стратегічних комунікацій, який формується залежно від сфери його застосування, існуючих уявлень і цінностей цільових аудиторій, стратегічної мети процесу нарації тощо, він ідентифікує функції висловлювань/публікацій/месиджів, здійснює аналіз переконань наратора, чітко встановлюючи його мету. Структура Н.с.: безпосередньо оповідання, усний або письмовий дискурс; історія, послідовність реальних або вигаданих подій, що складають об’єкт дискурсу; нарація – подія оповідання, розповіді, оповідальний акт, процедура породження оповідання. Може застосовуватись як процес (нарація), з позиції об’єкта (адресата нарації, реципієнта), з позиції суб’єкта (наратора).

© Сивак Т.В.

Site Footer