4.3.10. Одержання суб`єктом підприємницької діяльності — юридичною особою дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та їх виготовлення

Обов´язковим атрибутом діяльності суб´єкта підприємницької діяльності — юридичної особи є печатка, а в разі необхідності — штампи.

Виготовленням печаток і штампів займаються штемпельно-граверні майстерні. Однак для того, щоб у такій майстерні прийняли Ваше замовлення на виготовлення печатки (штампу), потрібно одержати дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів в органі внутрішніх справ.

Для одержання цього дозволу звертайтеся до міського або районного органу внутрішніх справ за місцем державної реєстрації. Дозволи для спільних з іноземними фірмами підприємств видають управління, відділи адміністративної служби міліції ГУМВС України в АР Крим, Києві та Київській області, УМВС України в областях і Севастополі. Для одержання дозволу можна також звернутися до Головного управління адміністративної служби міліції МВС України.

Для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів подаються такі документи:

1) заява довільної форми, підписана керівником підприємства, у якій, зокрема, вказується:

а) кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;

б) вперше чи ні виготовляються печатки та штампи для підприємства (під час виготовлення печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення);

в) місцезнаходження підприємства;

г) прізвище, ім´я, по батькові, паспортні дані особи, відповідальної за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів;

д) прізвище, ім´я, по батькові, паспортні дані керівника підприємства або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ;

2) копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально;

3)два примірники зразків (ескізів) печаток і штампів, затверджені керівником (власником) підприємства;

4) документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів. Таким документом є платіжне доручення або квитанція про внесення коштів у розмірі три неоподатковувані мінімуми доходів громадян.

Пам´ятайте, що документи для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів може подати керівник підприємства або уповноважена ним особа. Уповноважена особа при цьому має подати оформлене відповідно до вимог законодавства доручення цій особі на подання документів (клопотання).

Органам внутрішніх справ для видачі дозволу на виготовлення печаток і штампів забороняється вимагати від суб´єкта підприємницької діяльності додаткові документи.

Протягом п´яти робочих днів від дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов´язаний видати Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів або дати письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

Під час одержання дозволу до органу внутрішніх справ подається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності. На зворотному боці оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію проставляється штамп про видачу дозволу на право виготовлення певної кількості печаток і штампів, який засвідчується підписом працівника дозвільної системи органу внутрішніх справ і скріплюється печаткою з відбитком “Дозвільна система”. Відтак оригінал свідоцтва про державну реєстрацію повертається його власнику.

На кожному поданому примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів в органі внутрішніх справ ставляться штампи, які засвідчуються підписом працівника дозвільної системи й скріплюються печаткою з відбитком “Дозвільна система”. Крім того, орган внутрішніх справ повинен проставити на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів штамп про те, що печатки та штампи виготовляються вперше.

Як бачите, цікавою особливістю отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів є те, що це потребує найбільшої кількості печаток і штампів!

Оформлені дозволи видаються керівникові суб´єкта підприємницької діяльності — юридичної особи або уповноваженій ним особі під розписку, після пред´явлення паспорту чи іншого документу, що засвідчує особу, а також доручення на особу, відповідальну за одержання дозволу (для уповноважених осіб).

Зауважимо: суб´єкти підприємницької діяльності — юридичні особи можуть мати тільки по одному примірнику основної каучукової або металевої печатки.

На всіх печатках і штампах має зазначатися ідентифікаційний код Вашого підприємства, а напис на них повинен відповідати назві, яка зазначена у свідоцтві про державну реєстрацію підприємства.

Печатки з емблемами, товарними знаками тощо з відповідним описом можуть бути виготовлені тільки в тому разі, якщо вони зареєстровані у встановленому законодавством України порядку або передбачені в статуті чи положенні підприємства, затвердженому відповідним міністерством чи іншим центральним органом виконавчої влади або місцевою державною адміністрацією чи органом місцевого самоврядування. На печатках і штампах кожний реквізит зазначається українською або одночасно українською та російською мовами.

Виготовлені печатки та штампи можна отримати лише після пред´явлення паспорту та доручення. Потім Ви розписуєтеся в книзі реєстрації замовлень і зазначаєте серію, номер паспорту, дату й орган внутрішніх справ, що його видав. Відтак у книзі реєстрації проставляють відбитки виготовлених печаток і штампів.

Site Footer