Антикризовий моніторинг в адміністративно-територіальному утворенні (АТУ)

АНТИКРИЗОВИЙ МОНІТОРИНГ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УТВОРЕННІ (АТУ) –

системне й регулярне спостереження та комунікативна діяльність з прямими та зворотними зв’язками, що здійснюються в різноманітних формах у професійному та громадському середовищі, спрямовані на забезпечення реалізації ризик-орієнтованої стратегії розвитку АТУ. Основними об’єктами концентрації уваги АТУ є ключові показники сталого розвитку території, індикатори задоволення потреб територіальної спільноти, рівень виконання проектів та цілей стратегії.

© Шаров Ю.П.

Site Footer