Гендерне бюджетування

ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ –

1) застосування комплексного гендерного підходу до планування, обліку, контролю й аналізу фінансових, інформаційних та матеріальних потоків, а також отриманих результатів; 2) упровадження гендерного аспекту на всіх етапах бюджетного процесу; 3) формування прибуткової та витратної частин бюджету з урахуванням реальних потреб жінок і чоловіків та з метою просування гендерної рівності.

© Гонюкова Л.В.

Site Footer