Механізми регулювання інвестиційної діяльності

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІН-ВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – сукупність принципів, форм, методів та інструментів державного регулюючого впливу на інвестиційну діяльність за допомогою правових, економічних, організаційних, грошово-кредитних за-ходів через відповідні інституційні та організаційні структури, які виконують управлінські функції, адекватні сучасному стану економіки, з активізації інвестиційного потенціалу для забезпечення стійкого економічного зростання.

© Савостенко Т. О.

Site Footer