Ідентичність

ІДЕНТИЧНІСТЬ – багатогалузевий термін, який означає однаковість, тотожність, подібність. Використовується в математиці, психології, філософії, соціології, етнології та інших наукових галузях. Розрізняють культурну І., національну І., громадянську І., гендерну І., соціальну І. тощо. Можна розглядати І. індивідуальну (окремого індивіда) і групову (колективну). Індивідуальна І. являє собою сукупність установок, уявлень щодо власного самоусвідомлення індивіда, його окремішності від інших. Групова (колективна) І. означає характерні риси певної соціальної групи та відчуття індивідом належності до неї.

© Ковальова Т.В.

Site Footer