Місія місцевого самоврядування

МІСІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – посередник між політичним (влада) та громадянським суспільством, “місце зустрічі” інтересів населення громади і загальнодержавних інтересів; становить одну із головних засад демократичного ладу; реальний чинник у забезпеченні публічності в управлінні, у реалізації права громадян на участь в управлінні державними справами; у межах закону та в інтересах місцевого населення здійснює регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до його компетенції, приймає на себе відповідні повноваження та відповідальність на основі прийняття статутів, дієвий виконавець послуг для громадян у здійсненні ними життєдіяльності; за своєю сутністю є “близьким” до інституційованих представників громадянського суспільства (політичні партії, профспілки тощо), відтак, приречене на співпрацю з ними; гарант стабільності держави як соціальної системи, що схильна до саморозвитку, самоуправління, відкритості тощо.

© Корженко В.В.

Site Footer