Державна цільова програма

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА –

документ, у якому визначено комплекс взаємопов’язаних завдань, механізмів, заходів, показників щодо їх виконання, термінів виконання, виконавців, обсягів фінансових ресурсів, які в сукупності спрямовані на досягнення певної важливої мети розвитку держави, окремої галузі або адміністративно-територіальної одиниці. Реалізація Д.ц.п. відбувається з використанням коштів Державного бюджету України. Важливими функціями Д.ц.п. є забезпечення координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та ефективного використання інвестиційних ресурсів. Д.ц.п. розробляється на основі глибокого аналізу суспільних потреб і закономірностей соціального та економічного розвитку.

© Мельник Т.О.

Site Footer