Дифамація в публічній сфері

ДИФАМАЦІЯ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ – оприлюднення фактичних чи не-правдивих відомостей, даних та інформації, що можуть принизити чи зганьбити честь, гідність та ділову репутацію суб’єктів публічного управління. За своєю формою дифамація поділяється на писемну (наклеп) та усну (лихослів’я або обмовляння), що за змістом і суттю може мати ознаки навмисної недостовірної, ненавмисної недостовірної чи достовірної. Стратегія і тактика дифамації має на меті посилити протистояння між елементами комунікативної взаємодії за допомогою мовних засобів, що порушують соціокультурні норми і знижують суспільний статус опонентів.

© Твердохліб О.С.

Site Footer