Легітимація політична

ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНА –

забезпечення визнання, схвалення сформованого порядку здійснення політичної влади в суспільстві як природного, нормального, правильного, законного і психологічно прийнятного. Про ступінь легітимації влади можна судити по зростанню в суспільстві частки тих, хто підпорядковується владі не через острах бути покараним, а внаслідок сформованих переконань у доцільності й правильності існуючої влади та її рішень.

© Кальниш Ю.Г.

Site Footer