Політична відповідальність

ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ –

прояв соціальної відповідальності суб’єктів політики за наслідки їх політичної діяльності, глибоке усвідомлення суб’єктами влади й управління життєво важливих інтересів суспільства і країни, свого покликання самовіддано боротися за їх здійснення, здатність виробляти якісну політику, приймати професійні рішення, здійснювати їх з максимальною користю заради загального блага. П.в. базується на високій професійній компетентності, впевненості в правильності обраного політичного курсу, громадянському обов’язку і патріотизмі, відчутті причетності суб’єкта політики до суспільно значимих доленосних рішень. Передбачає свідоме до-тримання встановлених норм і правил політичного життя, поєднання соціально-політичних цінностей і правил політичної поведінки, насамперед дотримання моральних принципів і правових норм.

© Козаков В.М., Шахов В.А.

Site Footer