Етатизм (дирижизм)

ЕТАТИЗМ (ДИРИЖИЗМ) – 1) система поглядів, згідно з якими державі надається визначальна роль у регулюванні економіки всупереч лібералізму, за яким функції регулювання мають належати виключно ринковим відносинам; 2) напрям суспільного мислення, що розглядає державу як вищий результат та ціль суспільного розвитку.

© Гусєв В.О.

Site Footer