Оцінювання у сфері забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг

ОЦІНЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНИХ (МУНІЦИПАЛЬНИХ) ПОСЛУГ –

процес виміру досягнень і встановлення їх значущості в координатах обраних критеріїв, що базується на інформації моніторингу й контролю, яка виражена адекватними цій послузі індикаторами й показниками або формує власну інформаційну базу, зокрема із залученням зовнішньої (бенчмаркінгової) інформації, і може використовувати для визначення абсолютних чи відносних оцінок різноманітні засоби порівняння з аналогами, еталонами, намірами для виявлення напрямів здійснення змін у сфері якості послуг з метою підтримки конкурентоспроможності територіальної громади.

© Шаров Ю.П.

Site Footer