4. Міграційне законодавство Австралії

Питаннями імміграції в Австралії з 2013 року займається Департамент імміграції та захисту кордонів (DIBP – Department of Immigration and Border Protection), Для забезпечення цілісності кордонів в Австралії діє візовий режим. Віза в Австралію є дозволом на в’їзд до країни. Усім зарубіжним відвідувачам для відвідування країни або перебування на її території необхідно мати тимчасову або постійну австралійську візу. Уряд Австралії розробив і постійно вдосконалює м’яку і лояльну імміграційну політику, яка пропонує туристам та іммігрантам цілий спектр постійних і тимчасових віз. У 2013 році в Австралії існувало близько 140 різних віз.

За своєю суттю переїзд до Австралії для людини може бути пов’язаний з метою поїздки в Австралію та завданнями, що стоять перед людиною. Тому імміграція до Австралії складається з таких напрямів:

– професійна імміграція (тимчасова чи постійна робота);

– сімейна імміграція (переїзд сім’ї до Австралії на постійне місце проживання);

– бізнес-імміграція (купівля, продаж бізнесу, інвестиції);

– студентська імміграція (навчання в Австралії, стажування в Австралії або проходження мовних курсів англійської мови). Кожна з цих груп ділиться далі на візи, об’єднані за певними ознаками.

Професійна імміграція охоплює:

– тимчасові бізнес-візи й візи на бізнес-імміграцію до Австралії, які передбачають як розвиток бізнесу, так і інвестиційну діяльність;

– тимчасові візи для роботи в Австралії;

– кваліфіковану або професійну незалежну імміграцію;

– кваліфіковану або професійну імміграцію в Австралію, що вимагає номінації штату або території чи спонсорства роботодавця;

– тимчасові студентські візи, багато з яких можуть дозволити подальше звернення щодо постійного проживання в Австралії. Сімейна імміграція охоплює тимчасові візи й візи на постійне місце проживання для членів сім’ї, включаючи дітей, батьків, подружжя, партнерів (також одностатевих), женихів і наречених тощо.

Для того щоб відвідати або емігрувати до Австралії, необхідно спочатку звернутися за отриманням однієї з цих віз.

Австралійське імміграційне законодавство має складну систему, в основі якої покладено Австралійський імміграційний закон, ухвалений у 1958 році. Разом із цим законом застосовуються Імміграційні Положення, ухвалені в 1994 році, що змінюються й доповнюються новими нормативами практично щороку. Під час розгляду заяви для отримання візи Департамент імміграції та захисту кордонів Австралії користується також внутрішніми положеннями та процесами. Сама процедура отримання візи містить норми, що визначають різний термін отримання віз.

Процес імміграції до Австралії часто вимагає тривалого терміну залежно від типу візи. Про порядок отримання візи можна дізнатися з веб-сайту Департаменту імміграції.

Багато факторів можуть бути причиною відмови в наданні візи до Австралії. Для надання допомоги особам, які бажають іммігрувати до цієї країни, працюють численні компанії та міграційні агенти, зареєстровані у Відділі з реєстрації міграційного агента (MARA), який є відділом Департаменту імміграції. Законодавством Австралії особам, не зареєстрованим як міграційний агент у Відділі з реєстрації, забороняється надавати імміграційні послуги. Усі міграційні агенти зобов’язані слідувати Кодексу поведінки, проходити щорічну реєстрацію й виконувати програму підвищення кваліфікації. Це є гарантією того, що зареєстровані агенти володіють знаннями всіх поточних правил і вимог до імміграції до Австралії.

Розглядаючи окремо різні види віз, відмітимо, що в Австралії діє система відбору за бальним принципом. Відповідно до міграційного законодавства Австралії для того, щоб мати право на професійну візу в Австралію, заявник повинен набрати необхідну кількість балів за різними критеріями.

Загальна кількість балів підраховується за критеріями залежно від:

– віку;

– рівня володіння англійською мовою;

– досвіду роботи за заявленою спеціальністю за межами Австралії

та в Австралії;

– кваліфікації;

– отриманої в Австралії освіти;

– володіння мовою громади;

– кваліфікації чоловіка/дружини або цивільного чоловіка/дружини.

Загальна кількість балів за цими критеріями повинна бути не нижче 60. У протилежному випадку особа може розглянути можливість отримання номінації урядової організації Штату або Території Австралії.

Максимальний вік заявника на професійну візу становить 49 років. У разі досягнення 50 років у прийнятті заяви на професійну візу такому заявнику буде відмовлено. Департамент імміграції та захисту кордонів Австралії фіксує вік заявника на момент видачі Департаментом запрошення на подання заяви на візу, а не на момент оформлення Expression of Interest (ЕОІ) у системі Skill Select (система відбору мігрантів).

Однією з умов отримання професійної візи є проходження заявником тесту IELTS та отримання ним мінімуму балів у кожному з компонентів теста на визначення рівня англійської мови. Тест IELTS складається з 4 компонентів: «reading», «listening», «writing» і «speaking». Для того щоб отримати необхідні бали, особа повинна пройти тест IELTS протягом 3 років перед поданням заяви на візу.

Відповідно до вимог до досвіду роботи спеціальність заявника повинна бути в списку затребуваних спеціальностей для цілей відповідної професійної візи (Skilled Occupation List (SOL) або Consolidated Skilled Occupation List (CSOL)), а кваліфікація повинна бути підтверджена спеціально уповноваженою організацією Австралії. За заявленою спеціальністю Департамент імміграції та захисту кордонів Австралії присвоює бали лише за оплачуваний досвід роботи із зайнятістю мінімум 20 годин на тиждень. Існує також можливість отримання додаткових балів за досвід роботи, отриманий в Австралії.

Залежно від отриманої кваліфікації заявник може отримати бали за кваліфікацію доктора наук, професора, кандидата наук, спеціаліста чи бакалавра або за кваліфікацію, необхідну для робочої спеціальності зі списку затребуваних. Якщо у заявника декілька кваліфікацій (наприклад, кваліфікація бакалавра, магістра та доктора наук), йому будуть присвоєні бали на отриману вищу кваліфікацію (у розглянутому прикладі — доктора наук). Ураховуються закінчені заявником зареєстровані курси навчання в Австралії тривалістю не менше 2 академічних років та отриманий відповідний диплом (кваліфікацію, вчений ступінь). За кваліфікацію дружини/чоловіка або цивільного чоловіка/дружини заявника можна отримати додаткові бали.

Наступний різновид віз — робочі візи. Вони поділяються на:

– тимчасові робочі (кваліфіковані) (Temporary Work (Skilled));

– номіновані роботодавцем (Employer Nomination);

– регіональні — спонсорована схема міграції (Regional Sponsored Migration Scheme),

Бізнес-візи поділяють на:

– візи бізнес-інновацій та інвестицій (Business Innovation and Investment) — тимчасові;

– візи бізнесінновацій та інвестицій (Business Innovation and Investment) — постійні;

– бізнес талант (Business Talent),

Сімейні візи поділяються на батьківські візи та подружні візи.

Site Footer