Консультації з громадськістю

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ – організований органами публічної влади обмін інформацією з громадськістю з метою вироблення оптимальних управлінських рішень з питань соціально-економічного, політичного, культурного розвитку, задоволення соціальних потреб та інтересів широких верств населення у формі публічних громадських обговорень та вивчення громадської думки.

© Карлова В.В.

Site Footer