Взаємодія в публічному управлінні

ВЗАЄМОДІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – визначальний організаційний принцип публічного управління та ціннісний показник ступеня його демократичності та ефективності. Розрізняють: взаємодію органів державної влади між собою та з органами місцевого самоврядування; взаємодію органів публічної влади з громадськістю. Взаємодія органів державної влади між собою та з органами місцевого самоврядування поділяється на політичну (наявність процедур узгодження державної полі-тики), законотворчу (узгодженість законодавства і нормативно-правових актів), організаційну (узгодженість дій з реалізації державної політики та державного управління), ресурсну (розподіл ресурсів має бути адекватним змісту державної політики і державно-управлінським функціям), представницьку (парламент та органи місцевого самоврядування представляють перед органами виконавчої влади інтереси народу в цілому та інтереси місцевих громад). Взаємодія органів публічної влади з громадськістю поділяється на інформаційну (інформування громадськості про державну полі-тику), політичну (отримання підтримки громадськості щодо напрямів та шляхів реалізації державної політики), інституційну (створення спільних інституцій з вироблення державної політики та контролю за її реалізацією), організаційну (залучення громадськості до процесів вироблення та реалізації державної політики).

© Клименко І.В.

Site Footer