Оцінювання професійної діяльності публічного службовця

ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІ-ЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖ-БОВЦЯ – систематичне вивчення процесу і результатів професійної діяльності, що здійснюється публічним службовцем протягом звітного періоду, з метою формулювання на підставі встановлених показників і критеріїв висновку про якість виконання та міру досягнення в межах його професійних компетенцій поставлених завдань.

© Лукіна Т. О.

Site Footer