Національна резильєнтність (стресостійкість)

НАЦІОНАЛЬНА РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ (СТРЕСОСТІЙКІСТЬ) – здатність соціальної системи будувати нормальне, повноцінне життя в складних умовах, здатність суспільства протистояти викликам і кризам у різних сферах суспільного життя шляхом внесення змін та адаптації без шкоди для основних цінностей суспільства і інституцій. Н.р. можна розглядати в двох різних напрямах: 1) як індикатор здатності суспільства протистояти викликам зі своїми неушкодженими цінностями та інститутами; 2) як прогрес, рух уперед через подолання кризових явищ до нового етапу розвитку суспільства на основі поведінкової адаптації. Н.р. формується як реакція на загрози суспільному розвитку шляхом формування нових політичних та соціальних відносин, які характеризують здатність країни до подолання кризових ситуацій і конфліктів. Такими відносинами є вимірювані показники патріотизму, оптимізму, соціальної інтеграції і політичної довіри. Н.р. також є елементом здатності суспільства щодо зміцнення національної безпеки, і не може бути обмежена військовими, економічними або медико-психологічними аспектами. Концепція Н.р. повинна бути розширена до включення політико-психологічних компонентів. У демократичному суспільстві такі аспекти, як довіра до влади і державних установ, патріотизм і толерантність відіграють важливу роль у політичній участі й отриманні соціального капіталу, який, у свою чергу, приводить до більш високих рівнів Н.р.

© Білинська М.М., Корольчук О.Л.

Site Footer