Організаційні зміни

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ – наслідок прийняття та реалізації управлінських рішень в організаціях, які функціонують у мінливому оточенні під впливом різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів та чинників, що призводить до появи різних типів нововведень та пере-творень, можуть поєднуватись у різних напрямах та процесах (цільові і функціональні, структурні й організаційні, технічні та технологічні тощо) і здатні перешкоджати рецесійним тенденціям та забезпечувати ефективне використання всіх наявних ресурсів і можливостей.

© Карамишев Д.В.

Site Footer