Демократичне середовище

ДЕМОКРАТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ –

складова, в якому соціальні, духовні, професійні потреби громадян задовольняються незалежно від держави та її інститутів, основою якого виступають цінності гуманізму, та демократії, принципи прав людини, їх пріоритет щодо прав держави, обмеження влади більшості над меншістю, поваги прав меншості, верховенства права тощо.

© Козаков В.М.

Site Footer