Економічна теорія. Політекономія

Етика та естетика

Культурологія

Медицина

Педагогіка

Політологія

Право. Юридичні дисципліни

Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ : Навчальний посібник / Батюк О.В., Благута Р.І., Гумін О.М.,за заг. ред. Є.В. Пряхіна – Львів, 2011. – 323 c.
Конституційне право України : Курс лекцій / Демків Р.Я. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 c.
Захист у господарській справі : Навчальний посібник / Зейкан Я.П. – К. : КНТ , 2010. – 536 c.
Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні : Монографія / Шевчук С. – К.: Реферат, 2007. – 640 c.
Публічне управління: термінологічний словник : Навчальний посібник / Куйбіда В.С., Білинська М.М., Петроє О.М. – Київ: НАДУ, 2018. – 224 c.
Міграційне право України : Навчальний посібник / Гусаров С.М. – Харків : Дім реклами, 2016. – 296 c.
Відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої державою або органами влади : Навчальний посібник / Демкова М. С., Коба С. С., Лавриненко І. О., Український Д. Я. – К.: Конус-Ю, 2007. – 260 c.
Безконтактні адміністративні послуги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: питання теорії та практики : Монографія / Дрозд О.Ю. – Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. – 200 c.
Державне управління. Том 1 : Навчальний посібник / Ковбасюк Ю.В. – К.; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – 564 c.
Державне управління. Том 2 : Навчальний посібник / Ковбасюк Ю.В. – К.; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. – 324 c.
Інтелектуальна власність : Курс лекцій / С.М.Махнуша, С.М.Фролов – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 115 c.
Господарське процесуальне право : Навчальний посібник / Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 378 c.
Судові та правоохоронні органи : Навчальний посібник / Ковалів М. В., Єсімов С. С., Назар Ю. С., Гаврильців М. Т., Лук’янова Г. Ю., Годяк А. І., Бліхар М. М. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 388 c.

Психологія

Соціологія

Туризм та готельна справа

Site Footer