Інституціональні засади публічного аудиту

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ – сукупність науково обґрунтованих і закріплених базових положень (правил, норм, стандартів), згідно з якими здійснюється процес інституціоналізації публічного аудиту, тобто перетворення їх (положень) на певні впорядковані структури, системи дій. При цьому процес інституціоналізації публічного аудиту має бути методологічно узгодженим із базовими засадами концепції “Good Governance” та з положеннями комунікативної парадигми Ю.Габермаса, які у світовій практиці розглядаються як теоретичне підґрунтя формування інституту публічного аудиту.

© Обушна Н.І.

Site Footer