Державне регулювання природних монополій

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ – регулювання цін (тарифів), умов доступу на ринки й інших аспектів діяльності суб’єктів природних монополій, що їх здійснюють національні комісії (як правило, але не в усіх випадках), створювані згідно із Законом України “Про природні монополії”. Необхідність втручання влади на відповідних ринках (наприклад передача електроенергії, користування залізничними коліями, централізоване водопостачання) пов’язана з існуванням ефекту економії за масштабом, що робить економічно невигідною присутність на ринку кількох виробників і виключає конкуренцію. Метою регулювання є забезпечення ефективності ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб’єктів природних монополій і споживачів їх продукції.

© Кілієвич О.І.

Site Footer