Компетенції

КОМПЕТЕНЦІЇ – відповідні навички, вміння, знання або поведінкові характеристики, які впливають на виконання роботи та пов’язані з організаційними цілями. К. бувають базовими – група компетенцій, яка ґрунтується на інтелектуальних, комунікативних, емоційних і вольових якостях людини, та спеціальними – вміння і навички, які пов’язані зі сферою професійної діяльності.

© Конотопцева Ю.В.

Site Footer