Методологія оцінювання в публічному управлінні

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – система знань про методи оцінювання державно-управлінської діяльності та їх використання на практиці. Базовими положеннями під час оцінювання публічного управління є порівняння: цілей, що відображені в державно-управлінських рішеннях, із цілями, які об’єктивно детерміновані суспільними потребами; цілей публічного управління, реалізованих в управлінських процесах, із результатами, отриманими у разі об’єктивізації публічного управління; реальних результатів управління із суспільними потребами та інтересами; суспільних витрат на публічне управління з отриманими результатами; можливостей, закладених в управлінському потенціалі суб’єкта управління зі ступенем їх реального використання.

© Приходченко Л.Л.

Site Footer