Криза воєнно-політична

КРИЗА ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА –

1) гостра фаза в розвитку воєнно-політичних відносин між державами, що характеризується конфронтацією і високою ймовірністю розв’язання війни чи збройного конфлікту. Характерними рисами К.в.-п. є різке посилення всіх видів міждержавного протиборства, форсоване проведення військових приготувань, навмисна демонстрація військової сили, застосування різного роду політичних та економічних санкцій, установлення військової блокади. У деяких випадках К.в.-п. призводить до прямого військового зіткнення, проте може бути врегульована і мирним шляхом; 2) ситуація різкої зміни воєнно-політичних відносин між конфронтуючими сторонами в збройному конфлікті, за якої прийняття будь-яких рішень щодо реагування на за-грози стратегічним інтересам може призвести до збройного зіткнення.

© Шевченко М.М.

Site Footer