Громадська участь

ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ – 1) право і можливість громадян та їх об’єднань брати участь у процесі вироблення й реалізації публічної політики, проведення громадської експертизи, моніторингу та оцінки діяльності органів влади шляхом проведення громадських слухань, обговорень, роботи в консультативно-дорадчих органах, створених при органах влади, громадських радах; 2) реальне втілення конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами.

© Карлова В.В.

Site Footer