Гендерне оцінювання впливу

ГЕНДЕРНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ – процес ex ante оцінювання, аналізу або експертизи (на основі гендерно релевантних критеріїв) законодавства, публічної політики чи програми, який дає змогу заздалегідь визначити ймовірність негативних наслідків певного рішення для рівності між жінками і чоловіками. Ключовим запитанням Г.о.в. є таке: “Чи певне законодавство, політика, програма зменшують, підтримують або збільшують гендерну нерівність між жінками і чоловіками?”. Г.о.в. передбачає застосування подвійного підходу: з’ясування поточного стану, пов’язаного з гендерними факторами, стосовно політики, що розглядається, та прогнозування впливів на жінок і чоловіків унаслідок імплементації цієї політики. Процес оцінювання має бути структурованим, тобто систематичним, аналітичним і документально підтвердженим. Крім уникнення негативних наслідків, Г.о.в. застосовують також як інструмент визначення цілей гендерної рівності та розроблення публічної політики, тобто для активного сприяння досягненню гендерної рівності.

© Рудік О.М.

Site Footer