Моніторинг у сфері забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг

МОНІТОРИНГ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНИХ (МУНІЦИПАЛЬНИХ) ПОСЛУГ –

процес, який здійснюється шляхом системного та систематичного спостереження за дотриманням вимог, що встановлені до якості послуги й процесу її надання, реалізується в зовнішньому середовищі протягом часу просування послуги до споживача та її споживання, спирається на встановлені для даної послуги індикатори та показники якості й має основним призначенням формування фактичної інформації щодо рівня якості послуги й процесу її надання для подальшого аналізу й прийняття рішень.

© Шаров Ю.П.

Site Footer