Парадигма інноваційного розвитку суспільства

ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА – сукупність загальнотеоретичних та методологічних засад (концепцій, теорій, підходів, принципів та ін.), які логічно та взаємозв’язано відображають сучасний стан інноваційного розвитку суспільства.

© Попов С.А.

Site Footer