Директорат міністерства

ДИРЕКТОРАТ МІНІСТЕРСТВА – самостійний структурний підрозділ апарату міністерства, що утворюється для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики в одній або кількох сферах компетенції міністерства. Директорат безпосередньо підпорядкований державному секретарю міністерства. Діяльність директорату координується міністром або відповідно до розподілу обов’язків першим заступником міністра чи заступником міністра. До складу директорату входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності. До складу експертних груп входять державні експерти. Директорат очолює генеральний директор. Генеральний директор, керівники експертних груп, державні експерти призначаються на посаду за результатами конкурсу і звільняються з посади державним секретарем міністерства згідно із законодавством про державну службу. Утворення директоратів є наслідком упровадження “Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки”, затвердженої Кабінетом Міністрів України 24 червня 2016 р.

© Рудік О.М.

Site Footer