Корупція політична

КОРУПЦІЯ ПОЛІТИЧНА – 1) зловживання політичною владою для приватного блага; 2) поведінка виборних осіб, покликаних виконувати функції держави, які відходять від обов’язків та прав державної посади, для того щоб отримати особисту вигоду; 3) будь-яка трансакція між акторами приватного та публічного секторів, у якій колективні блага нелегітимно конвертуються у приватні.

© Марчук Р.П.

Site Footer