4.3.6. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи як платника страхових внесків до Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Власники підприємств або уповноважені ними органи, як роботодавці, є платниками страхових внесків до Фонду загальнообов´язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Крім того, Ваше підприємство повинно утримувати та фактично сплачувати до Фонду страхові внески із заробітної платні найманих працівників.

Тому власник підприємства або уповноважений ним орган зобов´язаний у 10-денний термін від дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності зареєструвати новостворене підприємство платником страхових внесків до Фонду в центрі зайнятості за місцезнаходженням підприємства (центри зайнятості виконують функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду).

Для реєстрації в центрі зайнятості Вам необхідно подати:

1) заяву за встановленою формою, бланк якої можна отримати в центрі зайнятості; а також засвідчені відповідальною особою центру зайнятості копії:

2) свідоцтва про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності;

3) довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Після реєстрації центр зайнятості має видати Вам Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, у якому зазначаються:

  • реєстраційний номер, присвоєний Вашому підприємству;
  • розмір та терміни перерахування страхових внесків;
  • реквізити банківського рахунку, на який необхідно перераховувати страхові внески;
  • терміни подання розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду.

Реєстраційний номер платника страхових внесків повинен зазначатися в усіх документах новоствореного підприємства, які стосуються до розрахунків за коштами Фонду.

Site Footer