Інноваційна культура

ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА – складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах (Закон України від 16 січня 2003 р. № 433-ІУ “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, що втратив чинність з уведенням нового Закону України від 8 вересня 2011 р. № 3715-УІ “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, у якому відповідна дефініція вже відсутня).

© Чикаренко І.А.

Site Footer