Корпоративні права держави

КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ДЕРЖАВИ – сукупність майнових і немайнових прав держави, частка якої визначається в статутному капіталі (майні) господарської організації, що включає право на управління цією господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) такої організації, активів у разі її ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом та установчими документами.

© Снісаренко Л.Ю.

Site Footer