Модель регіональної дезінтеграції держави

МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕЗІН-ТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ – абстрактний опис методів і засобів здійснення регіональної дезінтеграції держави. Ця модель включає в себе такі організаційні етапи: формування паспорта заданих територій; створення поля необхідних умов – відповідних змін у соціально-культурній, економічній і внутрішньополітичній сферах, у процесі яких стають можливими реалізація певних пунктів сценарію ініціювання політичної нестабільності; початок активної фази керованого хаосу – ініціювання конфлікту, основу якого може становити як політичне, так і побутове підґрунтя; соціальна конфронтація; миротворчий етап; гуманітарна інтервенція; формування режиму нового порядку.

© Шевченко М.М.

Site Footer