Моделі місцевого управління

МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ. Головним критерієм типологізації систем організації влади на місцях є принципи взаємовідносин місцевих органів влади між собою та з центральними органами влади. Як правило, виділяють п’ять моделей місцевого управління: англо-американську (англосаксонську), поширену у Великій Британії, Австралії, Канаді, Новій Зеландії, США тощо; європейську (континентальну), поширену в країнах континентальної Європи, у тому числі в Україні, франкомовній Африці, на Близькому Сході; змішану, яка поєднує у собі ознаки континентальної й англосаксонської моделей (Австрія, Російська Федерація, ФРН, Японія); іберійську, досить близьку до континентальної моделі (Португалія, з певними особливостями Іспанія, країни Латинської Америки); радянську, за якої всі ради, починаючи з найнижчих, виступають органами державної влади (колишній СРСР, Куба, КНР).

© Прокопенко Л.Л.

Site Footer