Влада законна (традиційна)

ВЛАДА ЗАКОННА (ТРАДИЦІЙНА) – тип політичної влади, джерелом якої є традиції, звичай підкорятися владі, віра в непохитність і святенність існуючих здавна порядків; суспільно- політичний режим, за якого державна влада має всі повноваження, оскільки сприймається більшістю як така, що втілює споконвічні звичаї, багатовікову практику. В.з.(т.) є загальноприйнятою в багатьох доіндустріальних суспільствах, де традиції та звичаї дійсно важливі, але притаманні й більш сучасним монархіям, де правитель (король, королева або князь) користується владою, оскільки походить із королівської родини. В.з.(т.) базується на готовності підлеглих визнавати владу керівника з огляду на займану ним посаду. Люди реагують не на людину, а на посаду, службове становище керівника, усвідомлюють необхідність підпорядкування керівництву, підтримання дисципліни, дотримання норм, правил, традицій суспільства. Це підвищує стабільність, передбачуваність суспільства, оскільки воно не залежить від здібностей конкретної людини.

© Козлов К.І.

Site Footer