4.3.2. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства

Якщо Ви вирішили створити господарське товариство, то ще перед поданням документів для його державної реєстрації в установі банку можна відкрити рахунок для формування статутного фонду господарського товариства.

Відкриття такого рахунку є обов´язковим для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, оскільки до моменту реєстрації цих видів товариств кожний учасник зобов´язаний внести до статутного фонду не менше ніж 30% вказаного в установчих документах вкладу.

Для формування статутного фонду господарського товариства може бути відкритий лише один рахунок у національній та (або) іноземній валюті.

Перед відкриттям рахунку для формування статутного фонду засновникам господарського товариства необхідно ухвалити рішення про визначення особи (уповноваженої засновниками особи), якій надається право розпорядчого підпису під час здійснення грошових операцій за цим рахунком. Це рішення повинно бути оформлене у вигляді довіреності, яка засвідчується нотаріально, якщо хоча б одним із засновників господарського товариства є фізична особа.

Щоб відкрити рахунок для формування статутного фонду господарського товариства, до установи банку треба подати такі документи:

1) рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час здійснення грошових операцій за цим рахунком (довіреність);

2) копія установчого договору, засвідчена нотаріально (якщо хоча б одним із засновників господарського товариства є фізична особа);

3) заява встановленої форми про відкриття рахунку, підписана уповноваженою засновниками особою;

4) картка із зразком підпису уповноваженої засновниками особою, засвідчена уповноваженим працівником банку.

Кошти на рахунок для формування статутного фонду господарського товариства перераховуються його засновниками та учасниками перед реєстрацією господарського товариства як юридичної особи (тобто до моменту державної реєстрації товариства).

Цей рахунок починає функціонувати як поточний рахунок тільки після одержання банком документів щодо реєстрації господарського товариства. У разі відмови засновникам господарського товариства в його реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством України, кошти з рахунку повертаються засновникам та учасникам господарського товариства, а сам рахунок банківська установа закриває.

Відповідно до законодавства для державної реєстрації товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю вимагається подання до органу державної реєстрації документу, що засвідчує сплату учасниками (власниками) товариства внеску до його статутного фонду в розмірі, передбаченому законом.

Таким документом є довідка, що видається банком, у якому відкритий рахунок. При цьому довідки банків можуть містити лише інформацію щодо розміру грошових внесків, внесених для формування статутного фонду товариства. Банк не може видати таку довідку, якщо кошти до статутного фонду внесено тільки в не грошовій формі. У довідці про розмір статутного фонду товариства взагалі не вказують тієї частини коштів, яку внесено до статутного фонду в не грошовій формі.

Site Footer