Обов’язки громадянина в публічному управлінні

ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯНИНА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – визнана державою необхідність здійснення громадянином у сфері публічного управління певних дій або утримання від певних дій в інтересах держави, самоврядних колективів і громадян.

© Мельниченко В.І.

Site Footer