Адміністративна обумовленість

АДМІНІСТРАТИВНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ – комплекс вимог (проведення адміністративної реформи та реформи місцевого самоврядування, посилення спроможності імплементувати acquis communautaire, створення структур для координації переговорів з ЄС тощо), які країни-кандидати на вступ до ЄС мають виконати з метою приведення національних адміністративних систем у відповідність із Копенгагенськими критеріями вступу. Як складова політики обумовленості ЄС А.о. вперше була визначена на саміті ЄС у Мадриді (1995). Починаючи з 1997 р. Європейська Комісія що-річно оцінює поступ країн-кандидатів у досягненні ними цілей передвступної стратегії на основі критеріїв А.о. Досвід розширення ЄС у 2004-2013 рр. засвідчив дієвість А.о. у спонуканні країн-кандидатів до проведення адміністративних реформ. А.о. також сприяє поступовому формуванню певних загальноєвропейських адміністративних норм і структур, тобто спільного адміністративного простору ЄС.

© Рудік Н.М.

Site Footer