Інформаційні процеси

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ – процеси пошуку, збирання, введення, записування, накопичення, перетворення, зміни, адаптування, поновлення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, приймання, отримання, передавання, тиражування, розповсюдження інформації та процедури доступу до неї.

© Пігарєв Ю.Б.

Site Footer