Політична боротьба

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА – зіткнення інтересів різних політичних сил, кожна з яких прагне досягти поставленої певної політичної мети. В основу П.б. покладено протистояння різних цілей, потреб, інтересів і цінностей суб’єктів політичних відносин – політичних лідерів, партій і блоків. Об’єктом П.б. є насамперед політична влада або вплив на неї через участь у прийнятті політичних рішень. Учасники П.б. прагнуть закріпити свої позиції в системі владних інститутів і реалізувати свої політичні інтереси. Форми і способи П.б. залежать від конкретної політичної ситуації, об’єктивних (співвідношення сил) та суб’єктивних (інтелектуальні і фінансові можливості) факторів. П.б. може мати збройний, мирний і прихований характер. Ступінь її конфронтаційності чи компромісності залежить від рівня політичної культури і розвиненості громадянського суспільства. У міру їх зростання агресивні методи і форми П.б. поступаються мирним.

© Пухкал О.Г.

Site Footer