Парламентарність

ПАРЛАМЕНТАРНІСТЬ – базовий принцип парламентаризму. Характеристика політичного режиму і форми державного правління, яка визначається місцем, роллю та функціями вищого колегіального органу представницької демократії (парламенту) в системі органів державної влади.

© Кальниш Ю.Г.

Site Footer