Мовнокультурна ідентифікація в публічному управлінні

МОВНОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – процес і результат установлення ідентичності суб’єкта комунікації публічного управління за мовнокультурними маркерами через співвідношення семіотичних сфер мовної особистості та культурного простору, у який вона занурена. Рівень точності мовнокультурної ідентифікації впливає на рівень ефективності комунікації в публічному управлінні.

© Бронікова С.А.

Site Footer