Механізм публічного управління системою забезпечення національної безпеки

МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – складна система, яка має визначену структуру, сукупність правових норм, методів, засобів, інструментів комплексного управлінського впливу на суб’єкти забезпечення національної безпеки з метою досягнення державою національних цілей стабільного внутрішнього стану і певного зовнішньополітичного положення та своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці. Являє собою інтегральний системний механізм, підсистемами і елементами якого є політичні програмні орієнтири і пріоритети, нормативне регулювання, процедури, які фінансуються державою або органами місцевого самоврядування, централізовані і децентралізовані організаційно-управлінські структури та їх персонал, що відповідають за адміністрування діяльності у сфері національної безпеки на державному, регіональному та місцевому рівнях.

© Абрамов В.І.

Site Footer